Ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp Författare: David Norén och Marie Soldemo Lärosäte: Uppsala universitet   SAMMANFATTNING Bakgrund: Det finns mycket skrivet…

Fortsätt läsa Årets magister -Nominering 1

Det finns brister i den svenska traumavården, visar Socialstyrelsens kartläggning av landstingens kapacitet och beredskap för en allvarlig eller extraordinär händelse med många skadade, liknande attentatet i norska Utøya. Trauma…

Fortsätt läsa Från Socialstyrelsen: Traumavårdens resurser bör koncentreras

Projektet Säker Traumavård arbetar för att öka säkerheten och kvaliteten i svensk traumasjukvård genom självvärdering och extern revision. 17 yrkesorganisationer och 3 kvalitetsregister samarbetar och stöds ekonomiskt och administrativt av…

Fortsätt läsa Vill du medverka som revisor i projektet Säker Traumavård?

Just nu har Vårdförbundet Stockholm politikersamtal om ambulanssjukvården. #sweamb #vfmedlem med @ambssk pic.twitter.com/duR1U6UgmH — Vårdförbundet (@vardforbundet) 5 oktober 2015

Fortsätt läsa Politiker samtal om Stockholms ambulanssjukvård

SINGLE RESPONDER/FÖRSTÄRKNINGSENHET – EN KOSTNADSEFFEKTIV ÅTGÄRD FÖR ATT ÖKA INVÅNARNAS TRYGGHET OCH MINSKA VÄNTETIDEN PÅ AMBULANSSJUKVÅRD I BÅSTAD KOMMUN OCH ÖRKELLJUNGA KOMMUN? Sammanfattning Statistik från 2014 visar att det fortfarande…

Fortsätt läsa Medlemsrapport: Single Responder i Nordvästra Skåne

I samverkan Single Responder-nätverket, ett nätverk vars medlemmar inkluderar verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och framförallt personal som arbetar på Single Responderenheter, vill RAS lämna följande förslag på ändring i ”Styrdokumentet för Svensk…

Fortsätt läsa Förslag på ändring i ”Styrdokumentet för Svensk ambulanssjukvård”

Missa inte POD-casten Sinnesjukt nr 23 där samtalet handlar bland annat om projekt ambulansen PAM som är stöd enhet till ambulanssjukvården vid psykiatriska uppdrag och har focus på primärt omhändertagande vid…

Fortsätt läsa Gruppterapi och Psykambulans

Efter 2011 utveckade föreningen sina utmaningar genom att ge sig in i att svara på debatter och remisser till gaRiksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS, bildades 2009 på FLISA mötet i Göteborg.…

Fortsätt läsa Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor – RAS

Viktor Henriksson och Petter Major tilldelas härmed priset “Årets Magisteruppsats 2015” för sin uppsats “Patienters upplevelser av vårdmöten när sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hänvisar till annat färdsätt – en kvalitativ studie”…

Fortsätt läsa Årets magiseruppsats 2015 gick till Petter Major och Viktor Henriksson

Jakob Lederman tilldelas härmed priset “Årets Ambulanssjuksköterska 2015” med motiveringen: “Genom sitt engagerade arbete och sin humanistiska helhetssyn bidrar Jakob dagligen till en bättre ambulanssjukvård i Sverige. Genom aktivt deltagande…

Fortsätt läsa Årets ambulanssjuksköterska 2015: Jakob Lederman