Årets magiseruppsats 2015 gick till Petter Major och Viktor Henriksson

Viktor Henriksson och Petter Major tilldelas härmed priset “Årets Magisteruppsats 2015” för sin uppsats “Patienters upplevelser av vårdmöten när sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hänvisar till annat färdsätt – en kvalitativ studie” med motiveringen: “Författarna har valt ett ämne som är relevant och oerhört viktigt ur ett patient- och samhällsperspektiv. I denna studie behandlas ett relativt outforskat område och genom att belysa betydelsen av information och bemötande i den unika prehospitala patientkontakten inhämtar författarna ny och essentiell kunskap inför framtiden”.

Läs mer:

 


I samarbete med:

fernox160s112x160cropped-RASikvadrat512.png