Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor – RAS

Efter 2011 utveckade föreningen sina utmaningar genom att ge sig in i att svara på debatter och remisser till gaRiksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS, bildades 2009 på FLISA mötet i Göteborg. Paul Olsson, ambulanssjuksköterska i Lund, och Birgitta Wireklint Sundström, universitetslektor vid Högeskolan i Borås, diskuterade under 2008 om syftet med ambulanssjuksköterskor i Sverige och vad dessa skall göra och kunna. Båda blev mycket irriterade över avsaknaden av en kompetensbeskrivning och grunder för kompetensen hos ambulanssjuksköterskona. Paul tar med sig frågan till Skåne och diskuterar med några kollegor samt med Svensk sjuksköterskeförening, SSF, om och hur det rent praktiskt går till att skriva en kompetensbeskrivning. Det visade sig att ambulanssjuksköterskorna behövde bilda en förening som står ansvariga för beskrivningen och att denna skall vara underordnad SSF.

Således bildades en interim styrelse i Malmö/Lund under våren 2009 för att förbereda stadgar och underlag. För att kolla om intresse fanns bildades en grupp på facebook. Denna grupp var den första sjuksköterskegruppen bland SSFs föreningar och fick under två veckor ca 800 medlemmar som visade sitt intresse. Beslutet togs att kalla till bildande möte på FLISA 2009. På mötet samlades ca 60 personer och föreningen grundades.

Fokus för den nybildade styrelsen blev att visa ambulans Sverige var ambulanssjuksköterskan skall vara och vad denne kan. Under början av 2010 kom kompetensbeskrivningsgruppen igång med sitt arbete samtidigt som föreningen fick upp sin första hemsida och möjligheten till att göra medlemskapsansökningar öppnades. Under 2010 fick RAS cirka 200 medlemmar. Idag har föreningen nästan 350 betalande medlemmar. Tidigt togs beslutet att alla verksamma inom ambulanssjukvård fick ansöka om medlemskap, men enbart fullvärdiga medlemmar fick sitta i styrelsen och få rösträtt. gn för verksamheten och dess utveckling. 2012 blev kompetensbeskrivningen klar och under första året laddades denna ner cirka 1000 gånger från hemsidan. År 2012 blev även ett turbulent år inom ambulanssjukvården med verksamhets förändringar, konkurser och stora debatter inom landstingen i Sverige. I slutet av året kom även Riksrevisionens kritiska rapport om Svensk ambulanssjukvård och dirigering.

Föreningen fortsätter att utveckla sin viktiga postion i att utveckla utbildning, kompetens och förståelse i samhället. 2013 kommer bli ännu en milstolpe för RAS.