Standardisering – Ambulanssjukvård – SIS/TK 351

RAS har i samarbete med vårdförbundet valt att engagera sig i arbetet som organiseras av SIS (Swedish Standards Institute). Där har man möjligheten att vara med och påverka hur framtidens ambulans skall se ut. Inom SIS är man med och utarbetar standard för abulanssjukvården, i Sverige, Europa och hela världen. Tanken med SIS är att man inte skall behöva uppfinna hjulet två gånger. Utan att man tillsammans utarbetar ett fungerande koncept som man sedan hjälps åt att utveckla. Vi är nu med i ett kommitté arbete som bland annat resulterat i en övergripande standard för ambulanser. Den beskriver hur en ambulans ska byggas och utrustas för att möta en mängd olika regelverk hos svenska myndigheter och EU.

Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter. Genom att arbeta fram standarder för ambulanser och den medicintekniska utrustningen som preklinisk vård behöver, bidrar kommittéarbetet till välfungerande och säkra sjukvårdstransporter. I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, anbudsgivare, köpare, brukare eller övriga inom branschen.

Förnärvarande är vi med och påverkar på Europeisk nivå om hur den nya standarden för hur ”operationella och tekniska behov för luftambulanser” bör se ut. Och vi kommer fortlöpande rapportera hur RAS är med och påverkar den framtida ambulansjukvården genom SIS.

Föreningens kontakt person är Paul Olsson

Mer information hittar du på projektets hemsidan.