MEDLEM

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) behöver ditt stöd, för att tillsammans med dig och dina kollegor kunna påverka utvecklingen av den svenska ambulanssjukvården i rätt riktning. Sedan 2009 har nästan 300 ambulanssjuksköterskor och andra intresserade blivit medlemmar i föreningen. Medlemsantalet är viktigt för att kunna få tyngd i det arbete föreningen driver.  Föreningens primära uppgift 2009 var att skapa en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Detta blev klart våren 2012 och därmed blev begreppet ambulanssjuksköterska en skyddad yrkesbeteckning. Under hösten 2019 började en arbetsgrupp att revidera kompetensbeskrivningen. Vill du veta mer om detta läs vår kompetensbeskrivning som du hittar här på hemsidan. Under processen med kompetensbeskrivningen upptäcktes det stora behov av förändring på andra områden inom professionen. Styrelsen valde även att inrikta fokus på en förbättrad syn av ambulanssjukvården, både hos allmänheten och verksamheten. Regelbundna möten sker med beslutsfattare och politiker ute i landsting och riksdag. Genom att påverka de personer som fattar beslut kan föreningen aktivt förändra ambulanssjukvården idag och imorgon. Föreningen samverkar med olika parter för olika områden inom yrket. Genom ett nära samarbete med FLISA arbetar organisationerna med styrning av verksamheten till att bli mer enhetlig på det nationella planet. Tillsammans med moderorganisationen Svensk Sjuksköterskeförening, SSF, kan RAS påverka i tex omvårdnads och utbildningsfrågor. RAS driver inga fackliga frågor utan genom samarbete med Vårdförbundet och andra fackliga organisationer kan dessa frågor bearbetas. RAS är med och driver frågor i olika nätverk och projekt. Exempel Säker Trauma, Säker Sepsis och standardisering – Ambulanssjukvård – SIS/TK 352. Ditt medlemskap bidrar till att den svenska ambulanssjukvården och ambulanssjuksköterskans profession kan utvecklas mot framtidens ambulanssjukvård. Som medlem kan du vara aktiv i förändringsarbetet eller välja att stödja föreningen och ta del av våra medlemsförmåner Vem kan bli medlem? Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor är en helt ideell förening. För att vi ska bli en bra förening med möjlighet att påverka krävs att många ambulanssjuksköterskor vill stödja våran verksamhet. Rätt till medlemskap har: Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård Legitimerad sjuksköterska med annan specialistutbildning Legitimerad sjuksköterska som studerar sin specialistutbildning Legitimerad sjuksköterska Rätt till associerat medlemskap har: Sjuksköterskestuderande eller annan yrkesgrupp med intresse för ambulanssjukvård och prehospital akutsjukvård Medlemsavgifter:
  • Årsavgiften för fullvärdigt medlemskap fastställdes till 250 kr.
  • Årsavgiften för associerat medlemskap fastställdes till 150 kr.
  • Årsavgiften för företagsmedlemskap fastställdes till 6500 kr
Inbetalning Swishar du till 123 518 71 82