Medlemsrapport: Single Responder i Nordvästra Skåne

SINGLE RESPONDER/FÖRSTÄRKNINGSENHET – EN KOSTNADSEFFEKTIV ÅTGÄRD FÖR ATT ÖKA INVÅNARNAS TRYGGHET OCH MINSKA VÄNTETIDEN PÅ AMBULANSSJUKVÅRD I BÅSTAD KOMMUN OCH ÖRKELLJUNGA KOMMUN?

Sammanfattning Statistik från 2014 visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att nå fram till invånarna i Båstads kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1-larm. En utökning av antalet ambulanser under 2014 har inte nämnvärt minskat insatstiderna. För att öka invånarnas trygghet och minska väntetiden på ambulanssjukvård föreslår Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor att Single Responders/förstärkningsenheter införs som komplement till ambulans, bemannade med en ensam erfaren ambulanssjuksköterska, placerade i Båstad och Örkelljunga alla veckans dagar, dag och kväll.

MEDLEMSRAPPORT 141127, REVIDERAD 150922

Författare Peter Jonasson

Läs hela rapporten: Medlemsrapport RAS 141127 reviderad 150922