PRESS

Pressmaterial att använda i samverkan med Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Jerry Lidberg – ambulanssjuksköterska och talesperson för RAS
Foto: Johan Bonde