Ambulanspersonalens upplevelser av återhämtning fattare: Jonas Andersson och Torkel Liljekvist Lärosäte: Umeå universitet Abstrakt Bakgrund: Personal inom ambulanssjukvård utsätts dagligen för stress och hög arbetsbelastning. Detta leder till ökad risk…

Fortsätt läsa Årets magister -Nominering 2

Ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp Författare: David Norén och Marie Soldemo Lärosäte: Uppsala universitet   SAMMANFATTNING Bakgrund: Det finns mycket skrivet…

Fortsätt läsa Årets magister -Nominering 1

Ambulans- och AnestesisjuksköterskaÄr verksam inom ambulanssjukvården sedan 1989, arbetar sedan 2013 på ambulansen i Helsingborg. Har sysslat med utvecklingsarbetet inom HLR, både inom industrin och i verksamheten. Har ett stort…

Fortsätt läsa Paul Olsson

I samverkan Single Responder-nätverket, ett nätverk vars medlemmar inkluderar verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och framförallt personal som arbetar på Single Responderenheter, vill RAS lämna följande förslag på ändring i ”Styrdokumentet för Svensk…

Fortsätt läsa Förslag på ändring i ”Styrdokumentet för Svensk ambulanssjukvård”

Leg. sjuksköterska sedan 2011 och Ambulanssjuksköterska sedan 2015. Har sedan min examen 2011 varit intresserad av ambulanssjukvård och började inom Ambulansen Dalarna sommaren 2011, därefter varit även i Värmland och…

Fortsätt läsa Mimmi Gylered
  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:FAQ
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

I Sverige skall det alltid finnas minst en leg. Sjuksköterska i ambulansen. Detta regleras i socialstyrelsens författning SOSFS 2009:10 Ambulanssjukvård m.m. Ur författningen: "2 § Vårdgivaren ska vidare ansvara för…

Fortsätt läsa Finns det alltid en sjuksköterska i ambulansen?

Marie Svensson, 27år. Specialistsjuksköterska inom Ambulanssjukvård, Anestesi, Psykiatri, Distriktssjukvård & Vård av Äldre. Fast anställd inom Ambulansen i Värmland sen år 2012. Ansvarig för utbildningar och event för allmänhet &…

Fortsätt läsa Marie Svensson