• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:FAQ

I Sverige skall det alltid finnas minst en leg. Sjuksköterska i ambulansen. Detta regleras i socialstyrelsens författning SOSFS 2009:10 Ambulanssjukvård m.m. Ur författningen: "2 § Vårdgivaren ska vidare ansvara för…

Fortsätt läsaFinns det alltid en sjuksköterska i ambulansen?