Mimmi Gylered

Leg. sjuksköterska sedan 2011 och Ambulanssjuksköterska sedan 2015.
Har sedan min examen 2011 varit intresserad av ambulanssjukvård och började inom Ambulansen Dalarna sommaren 2011, därefter varit även i Värmland och Göteborg med lite mellanlandningar inom barnsjukvård och vårdcentral. Tillslut har jag nu hamnat på Åland och arbetar här som prehospital fältchef/ambulanssjuksköterska, liknande koncept som Singel Responder i Sverige.
Är inom verksamheten bl.a. ansvarig för barnutbildning och katastrofplanen från ambulansens sida.
Andra delar som ligger i mitt intresse är säkerhetsfrågor/arbetsmiljö då framförallt trafiksäkerheten och naturligt från detta även preventivt arbete i olika aspekter. Inom RAS har jag arbetat som sekreterare sedan Maj-2014.