Bedöma – Hänvisa – Vårda – Transportera

Hej på er!

Det blev ett litet snöpligt slut på Ambulans2017 för min del då jag blev sjuk den andra dagen och stannade hemma. Så för er som har levt i ovisshet undrandes över vad som hände med rapporteringen får nu svaret om vad som hände 🙂 Sen kom jag hem till en vattenläcka och har hunnit med halsfluss x 2 så det har varit lite fullt upp helt enkelt och därför har det även dröjt lite med inläggen här på bloggen. Nog om det!

I mitt sista inlägg om säkerhet fick jag en fråga om hur vi jobbar med bedömningar och därför tänkte jag beskriva det för er.

Jag jobbar i NU – Sjukvården som sträcker sig från Åmål och Strömstad i Norr till Lilla Edet, Ljungskile och Orust i Söder. Vi har ca 55000 uppdrag om året och löser dessa med 23 akutambulanser, 4 Single Responders och 7 sjuktransporter. Vi jobbar alltså utifrån våra fyra ledord: Bedöma – Hänvisa – Vårda – Transportera

I praktiken handlar det om att vi alltid bedömer patienten på plats innan vi beslutar om vidare handläggning. Bedömningen sker utifrån våra behandlingsriktlinjer och i viss mån även Retts, för närvarande testas även Triagehandboken på olika ställen i området och det verkar som att den är på gång. Efter genomförd bedömning har vi alltså mandat att hänvisa patienten till att vara kvar i hemmet, egenvård eller transport till sjukhuset med egen bil eller sjukresa. Villkoret är att vi har genomfört en grundlig bedömning enligt behandlingsriktlinjerna med relevanta vitalparametrar/undersökningar. Så vilka vägar finns det att gå om vi inte tar med patienten till sjukhus?

  • Egenvård då det inte föreligger något vårdbehov alls.
  • Hänvisning till vårdcentral, vi tar alltid kontakt och meddelar att vi kommer med patienten. Vi kvarstannar sen på vårdcentralen och säkerställer att vi är överens med doktorn vilket sällan är några problem.
  • På jourtid kan vi hänvisa patienten på samma sätt som ovan till en jourcentral. Bedömer vi att patienten inte måste träffa en läkare samma kväll/natt så har vi VIP nummer till 1177 som kan boka in tider på patientens ordinarie vårdcentral dagen efter.
  • Om patienten av olika anledningar har svårt att ta sig till en vårdcentral har vi tillgång till ett mobilt vårdteam som kommer hem till patienten. Är det dagtid så får patienten i princip alltid ett hembesök senare under dagen, är det jourtid så mailar vi journalnummer till teamet som då garanterar minst en telefonkontakt dagen efter. Detta team tillhör primärvården och består av läkare och sjuksköterska, de har möjlighet till enklare provtagning, EKG och har en rad ingångskanaler till kommun osv.
  • På jourtid har vi även tillgång till ett mobilt psykiatriskt team för de patienter där det är aktuellt.
  • Direktinläggning på kommunens korttidsboende.

Vi kan alltså även göra bedömningen att patienten behöver söka sig till en akutmottagning men att det inte finns ett behov av transport med en ambulans. I de fallen kan patienten hänvisas till transport med egen bil eller så kan vi boka en sjukresa (taxi) eller en liggande sjuktransport. I samtliga bedömningar har vi möjlighet att rådfråga läkare. Då vi inte transporterar patienten fyller vi i ett litet bedömningskort som ni ser på bilden överst, denna information får även patienten muntligt.

Bestämmer vi oss för att vårda och transportera patienten så innebär det inte alltid att vi måste åka till akuten utan även här finns olika alternativ:

  • Direktinläggning MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) – Patienter som uppfyller vissa kriterier kan läggas in direkt på en vårdavdelning, har de dessutom haft så pass frekventa sjukhusbesök att de fått en egen MÄVA pärm så är de garanterade en plats. Annars är det i mån av plats.
  • Transport till Infektionsmottagning under dagtid – Vid misstanke om infektion på patienter som är stabila i sina vitalparametrar kan vi transportera dessa direkt till infektionsmottagningen istället för akuten. Vi tar då kontakt med infektionsjouren som godkänner detta.

Detta är alltså några av alternativen vi har, jag har säkert missat något men jag tror att ni förstår poängen. Jag själv tycker att det känns väldigt stimulerande att få använda mina kunskaper på detta sätt. Hade vi varit tvungna att lasta och köra alla patienter till akuten som det var när jag började på ambulansen så tror jag att jag hade tröttnat ganska snabbt. Min uppfattning är att detta arbetssätt gör att min specialistsjuksköterskekompetens används på ett bra sätt. Det leder till lösningar som är bättre för patienten än att sitta i timmar och vänta på en akutmottagning. Det avlastar akutmottagningen och optimerar på så sätt användningen av sjukvårdens resurser både prehospitalt och inom sluten/öppenvård.

Tankar om detta? Hur jobbar ni i era områden? Kommentera gärna 🙂

Ha det bra tills nästa gång / Dante