Några ord från mig som ny ordförande

Nya ordföranden Tony Ek, Uppsala. Foto: Privat

Vill först och främst tacka Janne samt alla tidigare styrelsemedlemmar och andra aktiva medlemmar för ert arbete för ambulanssjuksköterskan och för riksföreningen för ambulanssjuksköterskor! Utan ert arbete skulle inte professionen ha utvecklats till det den är idag! Det har nu gått några veckor sedan jag blev vald till ordförande för RAS. Uppgiften är ärofylld och det tar en liten stund att hitta rytmen i arbetet, men föreningsarbetet fortlöper och det är verkligen spännande och roligt att få en möjlighet att leda styrelsearbetet för en så fin förening som RAS.

Själv blev jag medlem i föreningen hösten 2013 när jag påbörja mina studier till ambulanssjuksköterska. Kommer mycket väl ihåg hur Janne kom till Uppsala Universitet under början av terminen när specialistsjuksköterskeutbildningen drog igång och berätta för oss blivande ambulanssjuksköterskor om föreningen oss dess arbete för professionen. Kompetensbeskrivning var fortfarande ny vid denna tidpunkt och som blivande ambulanssjuksköterska blev men imponerad av föreningens engagemang och vilja att stärka professionen och dessutom på ideell basis. För mig var det en självklarhet att bli medlem för det är nämligen bara vi ambulanssjuksköterskor tillsammans som kan påverka utvecklingen av vår profession.

Nu har ambulanssjuksköterskan funnits i Sverige i hyfsat många år, men det är först på senare tid som profession etablerat sig och utgör grunden i ambulanssjukvården. Det är också roligt samt av oerhörd vikt att se att ambulanssjuksköterskan har etablerat sig på högskolor och universitet, ambulanssjuksköterskan har således också i dagsläget inflytande över utvecklingen för ambulanssjukvården på en nationell samt internationell nivå.

Det har nu gått några år sedan Janne rekrytera mig och mycket har hänt under dessa år, både för föreningen men även för mig som ambulanssjuksköterska. Föreningen är idag etablerad och föreningsarbetet fortlöper med hjälp av en engagerad styrelse tillsammans med en stor grupp engagerade och aktiva medlemmar.

För min egen del så börja jag efter avslutad utbildning arbeta inom ambulansen i Uppsala Län och är stationerad i Tierp. Som på så många andra ställen i landet så är även detta en mycket fin ambulansverksamhet att jobba för och det är lätt att trivas med sitt jobb när kollegorna har samma engagemang och vilja att hjälpa andra människor som behöver vård prehospitalt.

Arbetet i sig är fyllt av olika utmaningar som kräver både gott handlag och praktiskt kunnande samtidigt som merparten av arbetet idag består av att kunna utföra avancerade medicinska bedömningar och att utifrån denna bedömning kunna ta ett medicinskt beslut, ett beslut som också innebär att man tar ansvar för patientens fortsatta vård. Både det praktiska kunnandet och den teoretiska biten är viktig och båda kan vara svåra att tillämpa i alla lägen vilket också gör jobbet svårt. ”Inget uppdrag är det andra likt” är som sagt en vanlig fras inom ambulanssjukvården, men förmågan att kunna tillämpa sin kunskap i stressade situationer med varierande förutsättningar är ambulanssjuksköterskans vardag.

För min egen del har komplexiteten i arbetet lett till att jag har engagerat mig som instruktör i några av de mer vedertagna kurserna som erbjuds inom ambulanssjukvården då detta arbete har gett mig en möjlighet att kontinuerligt fortsätta utvecklas som ambulanssjuksköterska och det är alltid lärorikt och av vikt inom vården att repetera redan tidigare erhållen kunskap samt att fortlöpande ta del av ny forskning och vidareutveckling.

Under det kommande året fortlöper föreningsarbetet och en del projekt är redan på rull medan andra fortfarande befinner sig i sin linda. Arbetet med att revidera kompetensbeskrivning påbörjas under sommaren/hösten och detta kommer ta tid men en arbetsgrupp har redan börjat ta form.

Vill också passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna och utlysa ett stort tack från föreningen för ert bidrag till föreningsarbetet! Bara på kort tid har föreningen växt med 35 stycken medlemmar och detta ger oss inom föreningen oerhörd motivation att fortsätta arbetet för ambulanssjuksköterkans profession!

Med vänliga hälsningar Tony Ek, Ordförande för Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor.