Vi behöver folk till We Are Sthlm

Under ungdomsfestivalen We Are Sthlm i augusti kommer RAS tillsammans med SOS Alarm AB och Nordic Safety Group att anordna ett tält där allmänheten med ett fokus på ungdomar kan träffa oss och prata om ambulanssjukvård och testa på HLR.

Vi söker nu några frivilliga som kan tänka sig att hjälpa till på festivalen tisdagen den 15/8 till lördagen den 19/8 mellan kl 14-20. Dagersättning om 1000 kr/dag kommer att utbetalas till de som ställer upp. Mat och dryck ingår under dagen. RAS kommer att bistå med 2 personer/dag samtidigt som NSG och SOSAB bidrar med eget folk. Är du intresserad att hjälpa till kontakta janne.kautto@ambssk.se omgående! Förra året hade vi god stämning och över 1000 besökare/dag i tältet.