Marie Svensson

Marie Svensson, 27år.
Specialistsjuksköterska inom Ambulanssjukvård, Anestesi, Psykiatri, Distriktssjukvård & Vård av Äldre.
Fast anställd inom Ambulansen i Värmland sen år 2012. Ansvarig för utbildningar och event för allmänhet & skolan inom Ambulanssjukvården i Norra Värmland.
Instruktör från Ambulansen för Blåsljusakademin för utbildning av Barn & Ungdom inom Blåljusyrken samt Grannsamverkan för massutbildning av allmänhet i grundläggande prehospitalt omhändertagande.
Intressen för utvecklingsfrågor av verksamheten och utbildningar med prehospitalt innehåll riktat mot barn/ungdom & allmänhet på olika nivåer, mässor och event.
Avlagd Masterexamen inom Omvårdnad.