• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:FAQ

I Sverige skall det alltid finnas minst en leg. Sjuksköterska i ambulansen. Detta regleras i socialstyrelsens författning SOSFS 2009:10 Ambulanssjukvård m.m. Ur författningen: "2 § Vårdgivaren ska vidare ansvara för…

Fortsätt läsaFinns det alltid en sjuksköterska i ambulansen?

Marie Svensson, 27år. Specialistsjuksköterska inom Ambulanssjukvård, Anestesi, Psykiatri, Distriktssjukvård & Vård av Äldre. Fast anställd inom Ambulansen i Värmland sen år 2012. Ansvarig för utbildningar och event för allmänhet &…

Fortsätt läsaMarie Svensson