Tema: Riskfylld ambulanssjukvård

Oron bland ambulanspersonal rörande förekomsten av hot om våld och våld mot dem ökar. Under 2015 anmäldes 386 fall till arbetsmiljöverket och AFA. Ämnet lyfts upp i de flesta forum som rör ambulanssjukvården och verkar ofta landa i förortsproblematik och terror. Frågan är om bilden av riskerna inom och mot ambulanssjukvården är så enkla att de kan beskrivas med en fokusgrupp och en typ av lösning. På ambulansbloggen kommer vi under ett antal veckor att reda ut begreppen och innebörderna runt ämnet.

Blandat kommer Euan Morin (ambulanssjuksköterska), Röda Korset (Health care in danger) och Eva Styrwoldt (Sophiahemmet) att skriva om ämnet ur olika riktningar för att skapa mer tillgänglig kunskap i ämnet. Tillsammans kommer skribenterna att beröra hur vi arbetar i vid olika uppdrag och vilka konsekvenser våra handlingar kan få för patienten och samhället. Till detta kommer olika riskgrupper att diskuteras och orsakerna till varför ämnet är så viktigt just nu. Vi börjar med ett inlägg av Veronica Lindström på KI, läs det här.

Vill du bidra till debatten eller bloggen, skriv till oss på info@ambssk.se. Tillsammans gör vi denna dialog levande och lär oss av varandra.

Janne Kautto, ordförande RAS