Striving for balance – a qualitative study to explore the experiences of nurses new to the ambulance service in Sweden

Av: Anna Hörberg, Veronica Lindström, Susanne Kalén, Max Scheja och Veronica Vicente.
Nurse Education in Practice
Accepterad för publikation: 17-08- 17

Syftet med den här studien var att undersöka upplevelsen av att vara ny i
ambulanssjukvården och ha det högsta medicinska ansvaret. Tretton nyanställda
sjuksköterskor och/eller ambulanssjuksköterskor från hela Sverige intervjuades och fick
berätta om sina upplevelser från sitt första år i ambulansen. Alla sjuksköterskor arbetade i
rollen som den med högst medicinsk kompetens och hade varit anställda mindre än 12
månader.

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde blandade känslor av att vara nya och att
arbeta i ambulanssjukvården, deras känslor varierade i allt från osäkerhet till stolthet. Att
arbeta inom ambulanssjukvård var inte som de hade tänkt sig och under det första året
ställde sjuksköterskorna väldigt höga krav på sin egen förmåga och en strävan efter att bli
accepterade på arbetsplatsen.

Att vara ny handlade också om att hantera allt som var nytt, och det som var specifikt för
ambulanssjukvården. Sjuksköterskorna beskrev en frustration över att vara ensamma med
svåra beslut. Patienterna inte så sjuka som de hade föreställt sig att de skulle vara, och det
gav en känsla av att de inte riktigt visste hur dessa patienter skulle bedömas och
omhändertas. Att prata i radio, köra bilen och leda sjukvårdsinsatser var extra utmanande
innan de fått erfarenhet. Det kollegiala klimatet beskrevs som mycket hårt och ibland att det
inte var stödjande. För att hantera sin osäkerhet och frustration sökte de nyanställda bekräftelse i att de fattat rätt beslut. När de inte fick feedback från sjukhus eller kollega så konsulterade de internet eller så diskuterade de med sina anhöriga eller personer som ansågs pålitliga för att få
bekräftelse.

Slutsats: I ett hårt och inte alltid stödjande klimat med patienter som inte har de behov som
sjuksköterskorna känner sig förberedda på att kunna hantera så behöver de stöd i sin
utveckling. Idag söker nyanställda sjuksköterskor stöd från icke evidensbaserade källor.
Eftersom det saknas strukturerad uppföljning av nyanställdas utveckling i
ambulanssjukvården i Sverige idag, vet vi inte om denna utveckling är stärkande eller inte.
Mer forskning behövs för att kunna veta hur nyanställd ambulanspersonals utveckling kan
stöttas det första året, i ett led att stärka patientsäkerhet och för att de ska stanna kvar i
yrket.

 

Länk till artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595317305450