Replik: Ska vi möta psykiskt sjuka iklädda skyddsväst?

Idag publicerades min och Johan Larssons (vice ordförande i Vårdförbundet) inlägg i Dagens Samhälle:

Ambulanssjukvård. Har Alarm-Ambulansförbundet tappat sin etiska kompass? Att förespråka konfrontation framför förebyggande arbete strider mot grundläggande etik för sjuksköterskor.

REPLIK: Alarm-Ambulansförbundet och även Sverigedemokraterna, i ett annat inlägg, ser bara en ensidig lösning på hot och våld mot ambulanspersonal. Det Alarm har missat är vilka grupper i samhället som hotar sjukvårdspersonal.

Det är framförallt psykiskt sjuka och människor med missbruk som utsätter sjuksköterskor och sjukvårdare i ambulanssjukvården för hot och våld.

Alarm och Sverigedemokraterna tycks inte kunna skilja på olika typer av situationer. Vill de att vi ska gå in hos människor med psykisk sjukdom iklädda skyddsväst och hjälm? Vi tror inte att det är rätt väg att gå.

Det är intressant att Alarm-Ambulansförbundet inte ser några möjligheter med förebyggande arbete. Särskilt som vi vet vilka goda resultat räddningstjänsten har haft.

Att förespråka konfrontation framför förebyggande arbete strider dessutom mot grundläggande etik för sjuksköterskor.

Psykiatrisjuksköterskor är de som är mest utsatta för hot och våld, men även sjuksköterskor vid akutmottagningar och barnmottagningar utsätts. Hot och våld mot ambulanspersonal har ökat. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.

Trots det har inte fler händelser rapporterats till AFA nu än tidigare. Ambulanssjukvården måste bli bättre på att rapportera.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS, har i ett nära samarbete med Polismyndigheten, Karolinska universitetssjukhuset och Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping gjort en utredning som i dag ligger på Polismyndighetens och landstingets bord om begreppet pågående dödligt våld, vilket motsvarar skolskjutningar och terrorattentat.

Likt polisens Taktiska konflikthanteringsutbildning anser vi att ambulanspersonal bör få adekvat utbildning och skyddsutrustning för situationer som är ytterst ovanliga. Taktiska enheter löser dock inte hot och våld i vardagen.

När det däremot gäller de 53 utsatta bostadsområden som Polismyndigheten nyligen larmat om instämmer Vårdförbundet och RAS i det inrikesminister Anders Ygeman sa på 112-dagen den 11 februari; ”Hårda tag minskar inte risken för våld”.

Det vill säga – att per automatik gå in i vissa områden med hård attityd mot ungdomar och unga vuxna är inte rätt väg att gå. Däremot ska signalen vara glasklar: våldsamt beteende mot ambulanspersonal är oacceptabelt.

Just nu startar ett samarbete mellan Vårdförbundet, RAS och Röda Korset där kunskapen om hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal kommer att lyftas i Health care in danger.

I brist på argument i sakfrågan ägnar sig Alarm-Ambulansförbundet åt osakliga påhopp på Vårdförbundet. Både Vårdförbundet och RAS är partipolitiskt obundna demokratiska organisationer där medlemmarna bestämmer vilka frågor som ska drivas.

Vi arbetar intensivt med arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi ska kunna ge avancerad vård ute i samhället och rädda liv. Sjuksköterskor i ambulanssjukvården ska orka ett helt yrkesliv.

  • Johan Larson, leg sjuksköterska och vice ordförande Vårdförbundet
  • Janne Kautto, ordförande Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor