Gävleborg förtjänar en utvilad ambulanspersonal

Idag (24/2-16) publicerar GävleDagblad följande debatt inlägg från oss:

Gävleborgs invånare förtjänar en utvilad och professionell ambulanssjukvård. Den svenska ambulanssjukvården har genom åren utvecklats enormt och säker vård kräver moderna villkor. I stället försämrar Region Gävleborg villkoren och sänker vårdkvaliteten för invånarna, skriver Janne Kautto, ordförande Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.

Regionen väljer den enkla vägen för att hitta besparingsmöjligheter inom ambulanssjukvården. Utökad jour kommer inte att minska kostnader för den vård medborgaren behöver, snarare riskerar den att öka risken för felbedömningar och felbehandlingar.

Senast i veckan rapporteras det om ambulanspersonal som somnat vid ratten i Malmö på grund av långa arbetspass. Att kräva ytterligare en månads gratis arbetstid per år av sin personal är något privata aktörer gör och inget en region bör göra.

Den moderna ambulanssjukvården kräver minskade arbetstider, ökad vilotid mellan passen och en professionell kompetens motsvarande samhällets krav. Runt om i Sverige har flertalet landsting tagit bort dygnspass och jour då detta inte är förenligt med säker vård.

Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor är en bristvara inom Region Gävleborg. Tvärtemot många andra landsting har regionen valt att nöja sig med icke specialistutbildade sjuksköterskor eller sjuksköterskor med andra specialiteter än ambulanssjukvård. Ända upp på ledningsnivå syns problemet då ingen av ambulansens chefer är ambulanssjuksköterska.

Genom att rekrytera ambulanssjuksköterskor kan regionen minska både personalomsättning, rekryteringskostnader och risken för vårdskador. Ambulanssjuksköterskorna är mindre rörliga och kräver kortare introduktion, något som idag kostar en kvarts miljon per ny medarbetare.

Ambulanssjuksköterskorna är också den yrkesgrupp som driver utvecklingen av ambulanssjukvården. På senare år har moderna arbetsmetoder såsom patientstyrning och bedömningar i hemmet på det nationella planet resulterat i minskat vårdlidande och besparingar på grund av kortare vårdkedjor.

Region Gävleborg borde inte skrämma bort den befintliga personalen med omoderna arbetsvillkor som äventyrar patientsäkerheten. Istället bör man anamma vetenskap och “best practice”, för att kunna leverera en god och säker vård som är ekonomisk fördelaktig.

Janne Kautto
ordförande Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor