Lärdom från andra länder, en viktig del av att utvecklas i Sverige

Samarbetet med Röda Korset och deras projekt Healthcare in Danger (HCID) borde inte ha missat er som följer RAS och föreningens arbete. Det kräver engagemang och tid att kunna hantera ett sådan åtagande, vilket jag som ordförande tycket att det är värt. De erfarenheter som föreningen kunnat plocka åt sig har varit guld värda och mycket mer är på gång som kommer att komma all ambulanspersonal i Sverige tillgagn.

RAS är en av tre organisationer som inte tillhör Röda Korset eller Röda Halvmåne rörelsen, som arbetar i styrgruppen för community of action for ambulance. Ett åtagande som lyfter organisationen till en ny dimension och ger tillgång till kollegiala kontakter och erfarenheter från över 170 länder runt vår planet. Det är nästan lite svindlande att en tänka på vilka möjligheter detta ger oss.

Under hösten har RAS medverkat i webinare kursen #Ambulance! där just deltagare från 170 länder deltagit och bidragit med fallstudier som vi skall studera vidare och försöka hitta mönster på vilken typ av risker som möter ambulanspersonal globalt. Framförallt har det varit kul att delta i dessa seminarier och bollat tankar, idéer och lösningar med kollegor från bla. Uganada, Tanzania, Mexico, Indien, Australien och Tyskland.

I vårt tema Riskfylld ambulanssjukvård på Ambulansbloggen släpper vi nu en inledande text om HCID projektet och vad den handlar om. Efter att ni läst Frederiks inlägg tycker jag att ni skall gå in till projektets hemsida och framförallt snegla på alla bra publikationer som Internationella Röda Korset släppt senaste åren. Framförallt dokumentet om Best Practice for ambulance services in risk situations, där erfarenheter och praxis har sats ihop för att kunna vara som stöd till all ambulanspersonal runt jorden.