Folkbildning, är det lösningen på våra problem?

Senaste året har jag aktivt arbetat med att hitta partners inom Sveriges ambulanssjukvård för att kunna starta upp ett förebyggande arbete. Ett uppdrag som jag fått av medlemmarna på årsmötet 2014. Något som tar mycket tid att etablera.

Glädjande nog träffas just idag några av Sveriges viktigaste aktörer på Svensk Sjuksköterskeförening i Stockholm för att diskutera just ett gemensamt koncept för folkbildning. Projektet är ännu i sin linda men har ändå fått nästan en kvartsmiljon i finansiering av flera aktörer som vill samma sak. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor tillsammans med Svensk sköterskeförening, Vårdförbundet, SOS Alarm AB, 1177, LÖF, Landstinget i Kalmar och Stockholms Läns Landsting kommer idag att få ta del av den Novus undersökning som RAS låtit göra. Undersökningen ger oss en bild av hur samhällets attityder kring 1177, 112 och ambulanssjukvården och akutsjukvården är. Den skall ligga till grund för vårt framtida arbete.

Våra förhoppningar är att vi tillsammans inomkort kan lansera en förebyggande kampanj. Upplägg och vilka målgrupper som fokus kommer att ligga mot är något oklart ännu och mycket beror på ekonomi. Ett nationellt projekt i denna kaliber är varken billigt eller enkel att starta upp. Våra kalkyler ser bra ut och ribban ligger högt.

Tänk på detta nu när din medlemsavgift ska betalas in. Ditt bidrag hjälper oss alla att bli bättre på vårt jobb, samtidigt som vi kan förebygga sjukdom och skada.