RAS medverkar i Health Care in Danger

För två veckor sedan samlade Internationella Röda Korset och Norska Röda Korset 25 personer i Oslo för att diskutera hot och våld mot ambulanspersonal. Mötet representerades av Röda Kors kretsar från hela världen och tre utomstående organisationer. Dessa tre bestod av IEMSCA (International Association of EMS Chiefs), Falck Ambulance International och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, dvs vi.  Utöver dessa tre var bland annat Libanon, Egypten, El Salvador, Filippinierna, Israel, Palestina och Spanien representerade.

DSC_0322 - kopia

Diskussionerna som var givande och varade i tre dagar började med att skapa en förståelse av vad Röda Korset redan gjort inom projektet Health Care in Danger. Ett projekt vars syfte är att lyfta problemen med våld mot vårdpersonal och att detta riskerar allas liv och hälsa. Idag bombas, skjuts och rånas vårdpersonal i hela världen. Ett problem som växer och Genèvekonventionen respekteras inte längre av alla stridande parter.

DSC_0325 - kopia
El Salvador presenterar antaler mord i landet senaste året. Skrämmande siffror.

Mötets syfte var att börja skapa förutsättningar för ett globalt samarbete för att minska hot och våld mot ambulanspersonal. Genom att dela erfarenheter och förutsättningar kunde kärngruppen tillsammans med Norska Röda Korset skapa underlag för grunden till arbetet som kommer att fortsätta de närmaste åren. Fem av representanterna fick berätta om situationen i deras länder om närområde. Bland annat berättade El Salvador om risken för våld genom mord och våldtäkter mot vårdpersonalen, i genomsnitt dödas 36 personer per dygn i landet. Paul Maniscalco från New York berättade om förhandlingar mellan gäng för att ambulanspersonalen skulle kunna jobba i fred i Bronx. Libanons representant visade videoklipp där Libanons Röda Kors Ambulanspersonal genom för fång utväxlingar med IS på direktsänd TV. Även RAS fick visa vad 200 års av fred har gjort med ett land som Sverige.

oslo.6ar.fred
En dal av RAS presentation. Rubriker från de senaste åren i Sverige.

Slutsatserna från mötet är att vårdpersonalen är extra utsatt idag vart vi än vänder oss i världen, det finns ett behov av att dela kunskap och erfarenheter globalt och ambulanssjukvården måste börja jobba med dessa frågor mer. Kärngruppen beslutade att börja med en globalplattform för kunskapsutbyte där RAS deltar. Utöver detta kommer ett så kallat Community of Action skapas för fritt deltagande för ambulanspersonal, organisationer och frivilliga. Närmast i tiden ligger att skapa casestudies till plattformen, här behöver föreningen din hjälp för att veta vad som hänt, gjort och erfarenheter från Sverige. Fyll gärna i ett formulär och skicka till janne.kautto@ambssk.se.

Projektet kommer att lyftas fram i lämpliga forum inom närmsta året och arbetet är i sin lida för oss i Sverige. Det är glädjande att vi som liten professions förening får en sådan möjlighet att påverka den globala säkerheten.