Uppsala planerar att inför årliga fystester

Under 2016 planerar ambulanssjukvården på Akademiska Sjukhuset i Uppsala att införa fystester var tredje år som krav, vilket skapar en bättre arbetsmiljö för personalen. Syftet är att hjälpa sin personal att hålla en viss nivå på ork och kraft. Detta leder i sig till ett hållbart arbetsliv och en bättre hälsa. Fystestet grundar sig på det vardagliga arbetet och de fysiska krav som ställs under ett normalt arbetspass.

Enligt Niklas Rosengren på Akademiska Sjukhuset krävs lite mer arbete med godkännande från facken och organisationen innan fystesterna kan starta, det handlar om rutiner kring hanteringen för medarbetarna.

Moment:

  1. Patient till bår. En docka (80kg) lyfts till båren, från marken, genom ett ”turbo” grepp. Testdeltagaren lyfter överkroppen och testledaren lyfter benen.
  2. Bår upp. Båren ligger plant på marken med testdocka på båren. Testdeltagaren ska genom ett marklyft lyfta upp huvudändan av båren och sedan fälla ner stödhjulen.
  3. Ner för trapp. Testdeltagaren bär tillsammans med testledaren båren, med testdocka på, nerför tre trappor. Testdeltagaren bär i framdelen. Vila 1 min vid slutet av trappan.
  4. Hinderbana 50m. Testdeltagaren ska med testledaren bära båren med testdocka på plan mark. På sträckan finns det 3 step-up brädor med olika höjd (10cm, 15cm & 20 cm) som ska klivas över. På sträckan finns det sedan tre koner som ska rundas (ca tre meters mellanrum). Nedställning av bår får ske med tydlig kommunikation och i kontrollerade former.
  5. Lyft på bårsläde. När hela hinderbanan är avklarad avslutas det med att testdeltagaren tillsammans med testledaren lyfter in båren i bilen. Sedan rullas båren tillbaka till trapporna.
  6. Upp för trapp. Tillsammans med testledaren ska båren bäras tre trappor upp. Testdeltagaren ska bära främre delen av båren.
  7. Hjärt- lungräddning. Testdeltagaren ska så snabbt som möjligt bära upp syrgasväska och defibrillator via trappa tre våningar. Vid ankomst på tredje våningen skall testdeltagaren oavbrutet utföra 4 minuter bröstkompressioner på en HLR-docka, räkna kompressioner högt och simulera inblåsningar ståendes på två knän enligt riktlinjer och adekvat utförd HLR.
  8. Marklyft. Testdeltagaren ska genomföra ett marklyft med pronerat grepp (hålla stången med bägge tummarna inåt) och hålla stången i minst 10 sekunder. Stångens totala vikt ska vara 60kg.

Momenten poängsätt i relation till hur väl medarbetaren klarar testerna. Om vederbörande inte klarar av momenten, ges möjlighet till stöd från arbetsgivaren för att kunna klara av provet inom 3 månader. Johan Lingsarve som till vardags är ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen inom ambulanssjukvård på Uppsala Universitet, menar på att detta skapar bättre förutstättningar för nya inom branschen och utbildningen att förstå vad som krävs av den enskilde i yrket.

-Jag tar med mig mina studenter till ambulansen i början av varje läsår och låter studenterna prova på alla moment, detta för att de skall veta vad som förväntas av dem, säger Johan.

Läs mer hela testet och betygsättningen här.

Har du frågor når du ambulanssjukvården i Uppsala här.