Mycket har hänt sedan 2009

Äntligen har vi lyckats starta upp en ny hemsida. Den gamla hade en sliten grund, en bra, men sliten. Genom att uppdatera en hemsida kan mycket av den gamla historian komma fram. Föreningen bildades hösten 2009 på FLISA i Göteborg. En interimsstyrelse hade kallat till möte, då behovet av en professions förening för Sveriges ambulanssjuksköterskor var stor. Hela 60 personer samlades och klubbade genom bildandet.

Förvånansvärt många var faktiskt emot diskussionen om att ambulanssjuksköterskor skulle vara den dominerande professionen inom ambulanssjukvården, resonemanget var att anestesisjuksköterskorna var bäst lämpade att arbeta i ambulansen. Jag tänker inte lägga några värderingar kring detta nu, då min upplevelse är att åsikterna har gradvis ändrats och ambulanssjuksköterskan är framtidens av inom ambulanssjukvården i Sverige.

Det är lika självklart att det ska finnas ambulanssjuksköterskor som att det finns ambulanssjukvårdare. Dock verkar merparten av samhället utgå från att det enbart finns ambulansförare fortfarande, något som föreningen aktivt arbetar med att få bort. Det är svårt och vi får till viss del förstå detta talesätt.

Under föreningens första 6 år har styrelsen lyckats att etablera varumärket RAS och ambulanssjuksköterskan hos allmänheten, politiken och verksamheten. Vi har blivit remissinsats för socialstyrelsen, landsting och lärosäten. Det är otroligt roligt att se vad som går att åstadkomma med en gnutta engagemang och raka puckar. Det återstår mycket arbete med att få den svenska ambulanssjukvården att bli världsledande och bäst. För vilken ambulanssjukvård vill vi ha i framtiden. Jag vill kunna veta att mina nära och kära kan alltid lita på att ambulansen kommer snabbt, utför ett proffsigt jobb och finns där när det bränner till. Idag kan jag tyvärr inte skryta med att fem timmars väntetid för höftfraktur patienter är en god vård. Eller att vänta 30 min vid hjärtstopp på hjälp kommer att rädda liv. Detta måste bli bättre och hela Sveriges ambulanssjukvård behöver lika utrustning, behandlingsriktlinjer och beredskap.

Framöver kommer föreningen att fortsätta i samma takt och mitt mål är att få igång ett förebyggande arbete inom ambulanssjukvården som når alla, inte bara enskilda dagis som känner någon som känner någon på ambulansen.

Missa nu inte alla nyheter på hemsidan så som Ambulansbloggen och ett tydligare sätt att lära sig mer om ambulanssjukvården.

Vi hörs och ses på FLISA 2015!