MEDLEMSRAPPORT: Stockholm behöver bedömningsenheter

MEDLEMSRAPPORT:  Stockholm behöver bedömningsenheter för att minska vårdlidande och väntetider för icke akuta patientfall

Sammanfattning

Daniel Bergman ambulanssjuksköterska i Stockholm har undersökt behovet av prehospitala bedömningsenheter i Stockholm, som kan bemannas av en erfaren ambulanssjuksköterska. Bedömningsenheten kan korta väntetider på ambulansen samtidigt som ett korrekt bemötande akutmottagningarna och vårdlidandet minskar för patienten. Ambulanssjukvårdens tillgänglighet tillsammans med möjlighet till rätt vård på rätt vårdnivå leder till färre patienter på blir bättre och effektivare.

Utredare: Daniel Bergman, daniel.bergman@ambssk.se

Rapporten: 20140521.Bergman.Utveckling ambulanssjukvård sthlm.pdf