Om Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

RasLogoRiksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, som har ambulanssjukvård som sitt gemensamma arbetsområde. Föreningen bildades år 2009 och är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening. RAS anser att det är viktigt att det finns ett nationellt dokument, som beskriver den kompetens som krävs, för att arbeta som specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Föreningen anser därutöver att alla har rätt till lika vård på lika vilkor enligt Hälso och Sjukvårdslagen.

Förening vill:

  • bidra till att ge patienter och närstående en god och säker ambulanssjukvård,
  • tydliggöra professionen och yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma specialistutbildade ambulanssjuksköterskor,
  • synliggöra den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans ansvar för omvårdnadsutveckling,
  • vägleda landsting och regioner som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god ambulanssjukvård,
  • utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god ambulanssjukvård.