Viktor Henriksson och Petter Major tilldelas härmed priset “Årets Magisteruppsats 2015” för sin uppsats “Patienters upplevelser av vårdmöten när sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hänvisar till annat färdsätt – en kvalitativ studie”…

Fortsätt läsa Årets magiseruppsats 2015 gick till Petter Major och Viktor Henriksson