Vi arbetar för ett tryggare Sverige

Möt Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor i Almedalen på Skeppsbron (H117) och prata ambulanssjukvård, hot och våld mot vårdpersonal, preventionsarbete och e-Hälsa. I samarbete med Vårdförbundet, SOS Alarm och Svensk sjuksköterskeförening.

Vårförbundet_logo_cmykSOS-Alarm_logo_SSF

E-hälsa inom ambulanssjukvården

För att kunna förstå vad e-hälsa innebär för den svenska ambulanssjukvården och patientsäkerheten har Vårdförbundet, Karolinska Institutet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor på uppdrag av e-Hälsomyndigheten gjort en enkätstudie där över 900 sjuksköterskor inom ambulanssjukvården svarat på vad som är viktigt för att kunna bedriva en god och säker ambulanssjukvård i Sverige.
Idag skrivs journaler på lösblad, i datorer efter eller under patientmötet beroende på i vilket landsting vårdmötet sker. Dagens teknik har visat hur vi kan arbeta med frågorna och skillnaderna är stora i landet.

Delresultatet presenteras på tisdagen den 5 juli kl 11.25-12.05 på Wisby Strand Congress, lokal Vall.

Preventionsarbete inom ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården i Sverige har idag ingen organiserad preventionsagenda. Lokala initiativ används för att i enstaka fall arbeta med barn och ungdomar gällande kunskap i ambulanssjukvård eller vad ambulansen gör.
Det syns tydligt i dagens ambulanssjukvård att samhällets krav ökar, samtidigt som respekten för sjukvården i stort minskar. SOS Alarm rapporterar att över 1,3 miljoner samtal till 112 är direkta felringningar vilket skapar belastningar för sjukvården.
Ambulanssjukvården har utvecklats enormt de senaste 20 åren, samtidigt som verksamheten inte lyckats förmedla nya arbetsmetoder och behandlingar till medborgarna. Detta skapar konflikter i vardagen och är skadligt för alla parter. Stenkast, hot om våld och direkt våld har ökat mot personalen. En situation som kommer att bli ohållbar.

DSC_0361Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor har det senaste året arbetat intensivt med att få igång ett preventionsarbete nationellt. Flera landsting och organisationer har visat ett stort intresse och engagemang, men ekonomin räcker inte till.
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor har, i projektet Ring Rätt – Rädda liv, räknat ut att man genom en nationell satsning på 15 miljoner kronor om året kan nå ut till stora delar av samhället och samtliga 5400 grundskolor med informationsmaterial och ambassadörer. Detta för att öka respekten för akutsjukvården och vårt nödnummer samtidigt som samhället tillsammans kan minska dödligheten och vårdlidandet på våra akutmottagningar genom att hitta rätt väg i vården.

Kunskap räddar liv!

Patientsäkerhet

SOS_PAR_0194Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor arbetar idag aktivt med patientsäkerheten genom flera intressanta projekt och studier.
Patientförsäkringen LÖF tillsammans med 17 andra yrkesorganisationer driver projektet Säker Traumavård, där frivilliga revisioner av traumarevisionen i landet genomförs. Snart har hälften av landets akutsjukhus blivit granskade och lärdomarna av revisionerna sprids nu.
Projektet tar fram flera intressanta aspekter kring myter och fakta kring omhändertagandet av patienten. Hur farligt är det till exempel att krocka i en ny Volvo kontra en gammal och vad innebär detta för omhändertagandet?

Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor samverkar med Socialstyrelsen kring handläggningen av läkemedelsföreskriften och den nuvarande analysen av patientsäkerhetsförfattningen. Genom att säkra specialistsjuksköterskans kompetensområde kan vården bli både säkrare och mer hållbar. Kom till Almedalsambulansen och diskutera en hållbar utveckling av specialistsjuksköterskans kompetens och profession.

Missa inte!

5 juli kl. 11-12 Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Svenska läkaresällskapet på Hotell Slottsbacken. Moderator Ami Hommel. Torie Palm Ernsäter och Pelle Gustafsson talar om skriften Kärnkompetenser – Säker vård

Health Care in Danger #HICDGaza-bombed-ambulance-July-22-2014

Idag är ambulanspersonal i runt om i världen primär mål för stridande parter och brottslingar, detta för att fragmentisera säkerheten och sjukvården. Det globala samfundet inom ambulanssjukvård med grunden i Internationella Röda Korsets verksamhet har samlats för att skapa en dialog om att förebygga hoten mot ambulanspersonal i världen. Missa inte Röda Korsets tält i Almedalen och vårt material om projektet.

Missa inte våra aktiviteter i Almedalen

Almedalsambulansen i hamnen på Skeppsbron (H117). Öppen för besök måndag – torsdag 9-16 tillsammans med Räddningstjänsten.

Tisdag 5 juli

11:25-12.05 Presentation av E-hälsostudien om IT inom ambulanssjukvården i Sverige. Wisby Strand Kongress, lokal Vall

13.00-13.40 Debatt: E-hälsovisionen och vägen framåt. Wisby Strand Kongress, lokal Vall

Onsdag 6 juli

11.00-12.30 Seminarium: Kompetenskrisen i vården kräver rätt lösningar i TCO-parken, Strandgatan 1 i Visby, gratis, ingen anmälan krävs, efter seminariet bjuder vi på lättare förtäring

#sweamb #protecthealthcare #almedalen

instagram @rasambssk

twitter @ambssk

webben www.ambssk.se