Vad får jag för mina medlemspengar?

Många undrar vad varje medlem får för sina medlemspengar. För de 250 kr/året det handlar om kan vi inte ge var och en återbäring i ekonomi. Däremot ger föreningen varje medlem erbjudanden på mängder av företag, hotell och gym som ger er tillbaka medlemsavgiften tämligen omgående.
Ett par saker utöver detta som föreningen gör just nu;

  • Föreningen kommer om två veckor att sätta sig ner och diskutera läkemedelsadministration och den revidering Socialstyrelsen gör av författning 2000:1.
  • Samtidigt bjuder Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor – RAS och Svensk sjuksköterskeförening socialministern och utbildningsministern till dialog om specialistutbildningarnas betydelse för en säker vård.
  • Detta är bara en bråkdel av vad vi gör och kan göra för att påverka.

Vill du som medlem vara med och påverka vår vardag på rätt instanser och nivåer. Hjälp oss som referens och resurs vid granskning av remisser och dokument. Föreningen blir inte starkare än de som engagerar sig.

Mvh. Janne Kautto, ordförande