RAS i Almedalen

Inne på dag 2 på Almedalsveckan som bjuder på intressanta seminarier, samtal, paneldebatter, nyfikna barn, nya kontakter, intresse för medlemskap och potentiella deltagare på Ambulans2017! Nedan följer några sammanfattningar på lite av det vi sett och hört hittills:

Hur kan vi förbättra livsvillkoren för människor med beroendeproblematik och deras anhöriga?

IMG_0469Filmen ”Monalisas story”, en film om missbruk och alla dess såväl ljusa som mörka ansikten på vägen mot ett liv utan missbruk. Alla inblandade instanser och människors inställning. Därefter följe en paneldebatt där såväl politiker, universitetsforskare, människor med erfarenhet av missbruk, filmskapare och socialtjänst kunniga deltar i diskussionen kring politik, Svensk missbruksvård, social problematik, hur barn påverkas av missbrukande föräldrar och hur samhället ser på individen som missbrukar.

För oss i sjukvården kan man fundera över om vi är förberedda på vilka människor vi kan komma att möta efter läkar- eller sjuksköterskeutbildningen? Har de som studerar till olika yrken inom sjukvården och socialtjänsten tillräckligt med kunskap, förståelse och empatisk förmåga att lösa de uppgifter som uppstår i de olika instanser där de kan möta människor med missbruk och/eller psykisk sjukdom?

  • Vem bär ansvaret för människor som behöver hjälp respektive har drabbats av miljön indirekt som anhörig till exempel?
  • Hur kan man minska stigmatisering och stämpling inom gruppen ”missbrukare”?
  • Risk- och skyddsfaktorer. Hur stora är riskerna för återfall, vad påverkar det och och vad kan göras för att minska risken? Är sprututbytes projekt och dylikt bra eller dåligt?
  • Meningsfull sysselsättning är viktigt för alla människor. Inom kriminalvården erbjuder man både sysselsättning och behandling, men hur följer man upp och fortsätter erbjuda dessa efter de ofta korta inlåsningstiderna? Vem tar över då man kommer ut?
  • Har våra politiker tillräcklig kunskap om dessa frågor för att kunna skapa förutsättningar för en bättre framtid efter missbruk?
  • Hur får vi forskning kring missbruk och social problematik att värderas högre för att förbättra insatser i samhället som arbetar kring riskgrupper, aktiva missbrukare och anhöriga?

Läs mer om filmen Monalisa story här

Resan till e-hälsolandet

IMG_0504Studier och behovet av satsning på digitala verktyg inom hälso- och sjukvård skapar stora visioner men kräver att man även inkluderar personal och patienter för att konkret kunna implementera nya digitala system . Det är viktigt med nationell samordning och ekonomiska satsningar för att kunna utveckla och driva e-hälsa vidare. Under tisdagen redogör Veronica Lindström , KI, och David Liljeqvist, Vårdförbundet samt Jean-Luc Geijerstam för 2 studier som gjorts inom e-hälsan i ambulanssjukvården samt den digitala patienten, i vilka man sett en stor variation nationellt.

Vår enkät presenterades. En enkät vi sjuksköterskor i den svenska ambulanssjukvården svarat på. Syftet med enkäten var att bilda oss en uppfattning om hur IT-strukturen skiljer sig i landet.

Endast var tredje ambulanssjuksköterska har idag tillgång till internet genom sin arbetsgivare, trots att vården är beroende av det. 7 av 10 använder sin egen mobil för att kunna söka information innan och under utryckning. Även trafiken är en utmaning då bristande kartstöd ökar risken för att ambulansen blir försenad sammanfattar Janne K. Veronica Lindström, KI, David Liljeqvist, Vårdförbundet och Jean-Luc Geijerstam, eHälsomyndigheten diskuterar och sammanfattar hur e-hälsan ser ut i sjukvården idag, såväl inom ambulanssjukvården som inom den intrahospitala sjukvården på sjukhus. David Liljeqvist ställer öppet frågan om hur det kommer sig att vår digitala resursanvändning fungerar så bra i vår privata hemmiljö, men fortfarande är på ”krita-perioden” inom sjukvården?

Läs mer om it-stödet här