Patientstyrning- hur bemöter vi patienten?

Det blir allt vanligare att vi styr patienter till andra vårdinrättningar än akutmottagningar – tex närakut, vårdcentral, geriatrik, infektion. Vi har instrument till vår hjälp för att rätt patient ska hamna på rätt vårdnivå.

Ibland hjälper vi till med att boka tid på en vårdcentral och patienten får då ombesörja transport dit på annat sätt än med ambulans och ibland sker tranporten med oss i ambulansen om vi styr till geriatriken tex. Detta till gagn för patienten som får rätt hjälp och ofta betydligt snabbare än på en överbelastad akutmottagning. Trots nyttan för patienten kan det vara en utmaning för oss att inte få det att framstå som att vi ifrågasätter patientens vårdbehov när vi föreslår annat transportsätt än ambulans. Det tycks ibland vara en utmaning att få patienten att förstå att vi inte ifrågasätter dennes behov av vård utan endast transportsättet med ambulans.
Om vård inte behövs under transporten till vårdinrättning så behövs oftast inte ambulans. Det vore önskvärt att vi ambulanssjuksköterskor gavs mandat att använda vår kompetens till att i än högre grad hjälpa patienten på för denne bästa sätt – vilket inte per automatik är med ambulans till akutmottagning.

Men vårt bemötande av patienten är som alltid ,om inte helt avgörande, så mycket viktigt för en god omvårdnad. Respekt för patienten och ett professionellt bemötande bär patienten med sig och det inger förtroende för oss som ambulanssjuksköterskor.