Nominera till Prehospitalapriset 2016

Nominera idag till det Svenska Prehospitala Priset 2016 – Läs mer här Svenska Prehospitala Priset.

Skicka in din nominering idag!

Förslag mailas till lizbet.todorova@skane.se senast den 26 augusti 2016! Tack!

Förslag på pristagare med motivering, kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person.

Förslaget ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad. Bifoga kort motivering på max en A4-sida.

OBS! Även namn, adress och mailadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas.

Vi vill med detta pris uppmärksamma den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan.
Syftet med priset är att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan.

Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person
som åstadkommit en bra användbar förändring/utveckling inom den prehospitala sjukvården.

Juryn består av:
· Håkan Klementsson, Ordförande FLISA (föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulans)

· Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin

· Barbro Naroskyin, Hälso- och Sjukvårdsdirektör Stockholms Läns Landsting

· Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet

· Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal

· Fredrik Granholm, Ambulansöverläkare, Landstinget i Västernorrland

· Robert Sinclair, Medicinsk rådgivare, Koncernstab Hälso- och Sjukvård, Västra Götalandsregionen

· Peter Rönnerfalk, Medicinsk rådgivare, Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms Läns Landsting.

· Anita Danielsson, Regional ambulanschef , Region Skånes Prehospitala Centrum, Region Skåne

· Sven Engquist, Chef Falck Sverige, Falck Ambulans

· Liselott Sjöqvist, Bitr sjukhuschef, Västmanlands sjukhus, Landstinget Västmanland.

· Lizbet Todorova, Universitetslektor Region Skåne – föredragande

Vid eventuella frågor ring arbetsgruppen:
· Anita Danielsson 0706 – 02 43 00

· Lizbet Todorova 0766 – 48 60 47

· Peter Thore 0705 – 40 20 04

· Anders Sandvik 0703 – 213300

Välkommen med Din nominering, via mail senast den 26 augusti 2016!