Medlemsrapport: Nordvästra Skåne – 2017

Statistik från det första kvartalet 2018 visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att
nå fram till invånarna i Båstads kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1-uppdrag, även
efter att dynamisk dirigering har införts. En utökning av antalet ambulanser under 2014 har
inte nämnvärt minskat insatstiderna. För att öka invånarnas trygghet och minska väntetiden
på ambulanssjukvård föreslår Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor att
förstärkningsenheter/Single Responders införs som komplement till ambulans, bemannade
med en ensam erfaren ambulanssjuksköterska, placerade i Båstad och Örkelljunga alla
veckans dagar, dygnet runt.

Medlemsrapport RAS 141127 reviderad 180418

 

Utredare: Peter Jonasson