Knoxville, lördag 27/4 -2014

Lördag 27/4 -2014

En lördag morgon som startar kl 04.00 med frukost och sedan snabbt iväg och hämta tjejerna. Strax före kl 06.00 infinner vi oss på Rural Metros huvudkontor. Vi placeras ut på olika ambulanser där vi ska få åka med under ett tolv timmars skift. Min paramedic som även är dagens supervisor dvs någon form av överparamedic och skiftansvarig. Uppgiften är att hjälpa till där behov finns som Tom uttrycker det att släcka gräsbränder. En annan viktig uppgift är att se till att ambulanserna blir disponibla och se till att utrustning finns och är fungerande. Hierarkin märks tydligt och många får smaka på Toms hårda ord hur långsamma dom är. Som supervisor har man tillgång till en egen dator som visar vart alla ambulanser är placerade, status och statistik för dagen. Att hålla ned gräsbränderna innebär mycket att försöka vara på rätt ställe om det skulle behövas, alla larm går ut på radion så alla bilar kan höra det. Med erfarenhet lär sig supervisorn att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle och kunna stötta rätt ambulanser. Vi åker som förstärkning till en kvinna med andningsbesvär och sänkt medvetande som bor på ett ”nursing home” (äldreboende) trots att hon endast är 50 år. Hon har en diger sjukdomshistoria med KOL, diabetes, hypertoni och är bilateralt lårbensamputerad efter en trafikolycka sedan många år tillbaka och kronisk smärtproblematik. Första ambulans på plats har blivit larmade av personalen på boendet, funnit en blek kvinna med låg andningsfrekvens 6 /min och en saturation kring 85 % RLS 3-4. När vi möter upp är kvinnan lagd på bår och ambulanspersonalen försöker febrilt få ner en combitube med ett ganska dåligt resultat, från att vara RLS 4 är hon definitivt RLS 2 och försöker avvärja nedsättningsförsöken av combituben. Den byts snabbt mot en svalgtub och revivator och spo2 stiger. Blåljus i 3 minuter till sjukhus där det inrapporters om dålig patient, ingen venväg lyckas etableras. Rullar in på akutrummet där snabb rapport ges enligt SBAR-typ och arbetsdiagnosen är för mycket värktabletter dvs överdosering. Emergency doctor vill intubera och hittar ett laryngoscope och tittar ner i svalget varpå patient kräks och på inandning försvinner en del nog ner i lungorna, kommer fram till att muskelrelax behövs. Svårigheter att finna en venväg och patient stödventileras under tiden. Venväg etableras korrekt och muskelrelax ges, doktor laryngoscoperar på nytt men har svårt att visualisera stämband varpå två tydliga knäpp hörs i rummet då bägge framtänder knäcks, men luftvägen säkras. Doktor och personal nöjda med genomförandet då luftvägen är säkrad och patienten monitoreras vidare och går till IVA för vidare behandling.

Dagen rullar vidare med små gräsbränder och utskällningar av personal som försöker maska. Ordinära uppdrag med stukade fötter, svimningar och yrsel rullar på alla patienter körs till någon akutmottagning med blåljus och siren.

Vi samlas alla på huvudkontoret vid 18-tiden och summerar dagen, vi har träffats sporadiskt under dagen och uppdragen har varierat mellan oss. Vissa har haft det otroligt lugnt medan andra rusat mellan hjärtstopp och trafikolyckor. Middag intages tillsammans med Jerome Rood och Chris Mclain på en restaurang vid floden. Klockan hamnar efter midnatt innan vi är åter på stationen