Expressen: Ilskan efter Ygemans svar om blåljushoten

Tämligen missvisande rubrik till en annars bra och nyanserad artikel. Moderaterna i Stockholms Läns Landsting vill satsa mer pengar på förebyggande arbete och samtidigt frågasätter de varför Ygemans utredning dröjer. 

Själv frågar jag mig varför man inte analyserar situationen i sin helhet innan åtgärder sätts in. Det saknas siffror på hur mycket hot och våld Sveriges ambulanssjukvård utsätts för, och de siffror som finns visar inte på i vilka situationer och vilken typ av händelser som är vårt största problem. Personligen är jag övertygad om att hot och våld hemma hos patient är betydligt vanligare än ute i en förort. Det ena utesluter inte att det andra sker. Däremot måste en bra datainsamling och analys göras för att kunna sätta in de rätta åtgärderna.

Denna artikel sätter en tydlig prägel på de frågor vi kan ställa till Anders Ygeman på #Ambulans2017 och debatten med Gabriel Wikström.

Läs hela artkieln via länken. http://www.expressen.se/nyheter/ilskan-efter-ygemans-svar-om-blaljushoten/