Barcelona, Almedalen, Genevé, Kungsholmen och Infra City

Under hösten har föreningen mycket arbete framför sig, som vanligt. Erfarenheterna från Almedalen och studiebesöket i Barcelona ska tas tillvara,vilket kommer att leda till lite inlägg längre fram som reseberättelser. Utöver detta arbetar arbetsgruppen för säker traumavård vidare och revisionerna planeras framåt. På Ambulans2017 kommer arbetsgruppen som arbetar med de nya traumariktlinjerna att presentera sitt arbete med att revidera rutinerna som berör bland annat utlösning av traumalarm.

DSC_0443Sommarens aktiviteter i Barcelona har gett föreningen nya kontakter med ambulanssjuksköterskor i en lite varmare kontext, vilket kan ge föreningen nya idéer och argument för att utveckla professionen framåt. En av reflektionerna av studiebesöket är att en gemensam central för motsvarande 112/1177 ger med dynamik i en verksamhet som har både Advanced Life Support och Basic Life Support enheter. Något som vi tror Sverige behöver titta närmare på. Köpenhamn har ett liknande arbetssätt.

Kunskap från Barcelona går hand i hand med den just nu pågående 112 Utredningen som är bakläxa av den tidigare Alarmtjänstutredningen, som ansåg inte hålla måttet av både verksamheten och regeringen. Riksföreningen har träffat sekreteraren för utredningen och är med och påverkar inputen till denna.

E-hälsomyndigheten, Vårdförbundet och KI har förra veckan publicerat vår gemensamma rapport om E-hälsa och IT-infrastrukturen inom den Svenska ambulanssjukvården. De enkäter som ni medlemmar hjälp till att svara på att blandannat lett till en rankig av Sveriges Landsting där Kronoberg hamnar i topp och Stockholm i botten.

Samverkan med Socialstyrelsen ökar och föreningen är inbjuda till flertalet workshops och möten. Föreningen har fått komma tilltals i delegeringsfrågan, läkemedelshanteringen och aktivit lyft behovet av en rejäl revidering av ambulansförfattningen. Indikationen är att ambulansförfattningen kommer att revideras inom en rimlig framtid.banner-forelasare

amb2017Planeringen för kongressen Ambulans2017 går fram som ett japanskt snabbtåg. Projektgruppen har lyckats med något vi inte trodde var rimligt. Inrikesministern kommer och invigningstalar samtidigt som hälsoministerna deltar i en debatt dag 2. Utställarplatserna tar snart slut, så vill du ha en plats i utställningen boka nu! Våra fribiljetter till studenter börjar gå åt som smör i solsken, samtidigt som ambulansorganisationerna har börjat boka in sina stationspaket. Allt detta innebär att vi redan nu vet att Ambulans2017 kommer vara den centrala mötesplatsen för ambulanssjukvården nästa år.

 

Avslutningsvis kommer några reflektioner från RAS deltagande i Geneve hos IRCC. Under 2016 har RAS engagerat sig mer i projektet Healthcare in Danger som är startat av Internationella Röda Korset efter att man sett det ökade antalet fall av våld mot vårdpersonal globalt. Efter att ha drivit kampanj arbetet i fyra år i konflikt områden satsar man nu på länder som har fred. Det har visat sig att liknade symtom finns i övriga samhället att vårdpersonal oftare blir hotade och hamnar i situationer som är våldsamma.

ambulance-fb-cover-photo

RAS har valt att engagera sig i en del som rör Emergency Services, vilket innefattar ambulanspersonal. Föreningens roll i det hela är att lyfta frågan i Sverige och bidra med forskning, material och kunskap till projektet som drivs av Norska Röda Korset. Konkret bidrar föreningen med deltagare i webkursen #Ambulance! som pågår just nu med deltagare från över 70 länder. Samt stöd i form av föreläsare och spridning av materialet som är riktigt bra gjort. Mer om projektet kommer inomkort på Ambulansbloggen – där vi nästa vecka startar upp vårt risk tema.