Årsmöte

Du som medlem i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) kallas till årsmöte i samband med ambulans2017.
Tisdagen den 25 april kl: 14:15 på Scandic Infra City.
Hitta hit