Andreas Byström

Vår ledamot Andreas Byström arbetar på Farsta station. Har varit inom yrket sedan 2012. Är även en av kongressansvarig för ambulans 2015 & 2017.

Favoritsak i ambulansen är sicksack!