Sylvia Kalju

Jag arbetar på en enbilstation i Älvängen som tillhör Kungälvs sjukhus. Har arbetat i ambulans sedan 2008, blev färdig Ambulanssjuksköterska 2009. Jag tycker det är extra viktigt med samverkan mellan enheter inför ambulanstransporter. Säkerhet och följsamhet i vården tillsammans med god medicinsk kunskap och omvårdnad tror jag är en viktig del som gör ambulansverksamheten bättre.