Mobil Omvårdnad – Framtida bedömningsstöd

Framtida bedömningsstöd

I kursen Mobil Omvårdnad på Konstfack har Industri Design studenterna tillsammans med ambulanssjuksköterskor tittat på möjligheter att utveckla verksamheten framåt. I fyra inlägg kommer vi att prestera de olika lösningarna. Här har en arbetsgrupp arbetat med framtida digitala lösningar, se hela prototypen och träffa studenterna på Ambulans2017.

3

ico-instrument-rendering-3

 

Eftersom att efterfrågan av ett digitalt bedömningsstöd varit stort inom e-hälsan i Sverige har vi valt att fokusera på framtida bedömningsstöd för ambulanssjukvårdare. Då vi i vårt researcharbete upptäckte problematiken kring provtagning av vitala värden på patient i ambulans och den digitala journalföringen, valde vi att undersöka på vilket sätt det skulle gå att effektivisera dessa moment på en och samma gång. Vårt resultat är ett digitalt bedömningsstöd som kommunicerar med provtagningsinstrument, journalföringssystem och sjukhus samtidigt i realtid. Detta möjliggör en mer personcentrerad vård, förbättrad arbetsmiljö för ambulansvårdare samt tillför ett gediget beslutsunderlag för läkare på sjukhuset.

Hälsningar från ICO- Framtida Bedömningsstöds gruppen, Elis Mattisson, Sofia Wikström och Annelie Hultman