Förslag på ändring i ”Styrdokumentet för Svensk ambulanssjukvård”

I samverkan Single Responder-nätverket, ett nätverk vars medlemmar inkluderar verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och framförallt personal som arbetar på Single Responderenheter, vill RAS lämna följande förslag på ändring i ”Styrdokumentet för Svensk ambulanssjukvård”.

Ladda ner