Jakob Lederman, Årets Ambulanssjuksköterska -2015

Årets Ambulanssjuksköterska 2015, Jakob Lederman fick priset med motiveringen:
“Genom sitt engagerade arbete och sin humanistiska helhetssyn bidrar Jakob dagligen till en bättre ambulanssjukvård i Sverige. Genom aktivt deltagande och ihållande vilja att bidra till en starkare och bättre ambulanssjukvård inspirerar han kollegor, studenter och medborgare. Hans arbete är en viktig del i att föra utvecklingen av modern svensk ambulanssjukvård framåt”

Priset på 10000kr delades ut under Ambulans 2015 kongressen i Stockholm i samverkan med FernoNorden och Samverkan 112. 

Känner du Årets Ambulanssjuksköterska 2016? Nominera via vår hemsida, NU!

cropped-RASikvadrat512.png s112x160 fernox160