Dagens Medicin – Ambulansfack föreslår nytt legitimationsyrke

Ambulanssjukvårdare borde kunna bli legitimerade paramedics med rätt att ge läkemedel.

Alarmförbundet anser att Socialstyrelsen och verksamheten borde införa en ny legitimation för paramedicinare i Sverige. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor anser att detta inte är rätt väg att gå för en bättre ambulanssjukvård i Sverige. Däremot behövs administrations och delegerings författningarna ses över och situationen i vardagen med läkemedelsadministration i amnbulansensjukvården.

 

Källa: Ambulansfack föreslår nytt legitimationsyrke – Jobb & karriär – Dagens Medicin