Patientstyrning- hur bemöter vi patienten?

Det blir allt vanligare att vi styr patienter till andra vårdinrättningar än akutmottagningar – tex närakut, vårdcentral, geriatrik, infektion. Vi har instrument till vår hjälp för att rätt patient ska hamna på rätt vårdnivå. Ibland hjälper vi till med att boka tid på en vårdcentral och patienten får då ombesörja transport dit på annat sätt än […]

Visa känslor i samband med patientmöten – lämpligt?

För en tid sedan debatterades huruvida det är lämpligt att poliser i samband med sin tjänsteutövning visar känslor, dels i situationer som sådana men framförallt att dessa känslor och upplevelser sedan delas på sociala medier. Debattvågorna har gått höga – en del menar att medborgarnas förtroende för polisen urholkas om känslor visas och luftas och […]

Gruppterapi och Psykambulans

Missa inte POD-casten Sinnesjukt nr 23 där samtalet handlar bland annat om projekt ambulansen PAM som är stöd enhet till ambulanssjukvården vid psykiatriska uppdrag och har focus på primärt omhändertagande vid suicidförsök. Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av […]