Medlemskap

Riksföreningen för ambulanssjuksköteskor (RAS) behöver ditt stöd, för att tillsammans med dig och dina kollegor kunna påverka utvecklingen av den svenska ambulanssjukvården i rätt riktning. Sedan 2009 har nästan 300 ambulanssjuksköterskor och andra intresserade blivit medlemmar i föreningen. Medlemsantalet är viktigt för att kunna få tyngd i det arbete föreningen driver. 

Föreningens primära uppgift 2009 var att skapa en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Detta blev klart våren 2012 och därmed blev begreppet ambulanssjuksköterska en skyddad yrkesbeteckning. Vill du veta mer om detta läs vårkompetensbeskrivning som du hittar här på hemsidan. Under processen med kompetensbeskrivningen upptäcktes det stora behov av förändring på andra områden inom professionen. Styrelsen valde även att inrikta fokus på en förbättrad syn av ambulanssjukvården, både hos allmänheten och verksamheten. Regelbundna möten sker med beslutsfattare och politiker ute i landsting och riksdag. Genom att påverka de personer som fattar beslut kan föreningen aktivt förändra ambulanssjukvården idag och imorgon. 

Föreningen samverkar med olika parter för olika områden inom yrket. Genom ett nära samarbete med FLISA arbetar organisationerna med styrning av verksamheten till att bli mer enhetlig på det nationella planet. Tillsammans med moderorganisationen Svensk Sjuksköterskeförening, SSF, kan RAS påverka i tex omvårdnadsoch utbildningsfrågor. RAS driver inga fackliga frågor utan genom samarbete med Vårdförbundet och andra fackliga organisationer kan dessa frågor bearbetas.

Framöver medverkar RAS i internationella möten genom the European Society for Emergency Nursing. Föreningen förbereder även preventionsarbete och har planer för en större kongress i Stockholm våren 2015. Ditt medlemskap bidrar till att den svenska ambulanssjukvården och ambulanssjuksköterskans profession kan utvecklas mot framtidens ambulanssjukvård. Som medlem kan du vara aktiv i förändringsarbetet eller välja att stödja föreningen och ta del av våra medlemsförmåner

Lämna ett svar