Utnämningar

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor delar varje år ut pris för Magisteruppsats och Årets Ambulanssjuksköterska.

Årets Magisteruppsats syftar till att lyfta de arbeten specialist sjuksköterskestudenterna inom ambulanssjukvård gör. Genom priset vill föreningen sprida kunskapen som studenterna samlar på sig till deras kollegor och andra yrkesverksamma inom ambulanssjukvården. Priset är på 10.000 kr för år 2016.

Årets Ambulanssjuksköterska är ett pris till den ambulanssjuksköterska som är medlem i Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och har visat sig vara en bra kollega, god mentor eller rent av en superhjälte i att utveckla, vård och lyfta ambulanssjukvården framåt.  Priset är 10.000 kr för 2016

Båda priserna delas ut i samverkan med Ferno Norden AB och tidningen Samverkan 112.