Ambulanssjuksköterska

2011-04-16 Ambulans och akutsjukvård_Lund-5004

Utbildning

Titeln ambulanssjuksköterska är en skyddad yrkestitel och kan enbart innehas av den legitimerade sjuksköterskan som har en specialistsjuksköterske examen inom ambulanssjukvård (60 hp). Utbildningen innehåller tex kurser i avancerad omvårdnad på D-nivå och verksamhets förankrad utbildning. Läs mer om vår kompetens i kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor.

På Sophiahemmet ser utbildnings innehållet ur så här:

Utbildningen omfattar sju kurser.

Kurs Högskolepoäng
Omvårdnad och medicinsk vetenskap – inriktning ambulanssjukvård I 7,5
Omvårdnad och medicinsk vetenskap – inriktning ambulanssjukvård II 7,5
Prehospital akutsjukvård vid trauma och katastrof 7,5
Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5
Forskningsmetodik 7,5
Självständigt arbete (Magisterarbete, D-nivå) 15
Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5

Uppdrag

Ambulanssjuksköterskans uppdrag varierar från dag till dag. I professionen ingår kunskap från att kunna förlösa en gravid kvinna i hemmet till att rädda liv vid hjärtstopp. Historiskt sätt har ambulanssjukvården blivit mer avancerad och patientsäkrare med en god omvårdnad sedan 90-talet då sjuksköterskor började att arbeta inom ambulanssjukvården. Idag finns på flera platser i landet enheter som enbart är bemannade med en ambulanssjuksköterska som åker ut och bedömer patienter i hemmet till den mest lämpliga vårdnivån tex. direkt inläggningar till geriatriska avdelningar eller behandling i hemmet.

 

Lämna ett svar