Kontakt

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor nås lättast genom e-post. Snabbast svar får ni genom att mejla oss på info@ambssk.se. Vi har valt att inte ha något telefonnummer anträffbart relaterat till att samtliga i föreningen är icke arvoderade och vi kan således inte begära tillgänglighet. Däremot svarar vi så fort som möjligt.

Janne Kautto, ordförande, janne.kautto@ambssk.se

Stefan Lundh, sekreterare, stefan.lundh@ambssk.se

Magnus Månsson, kassör, kassor@ambssk.se

Ulf Norling, medlemskapsansvarig, ulf.norling@ambssk.se

Andreas Byström, ansvarig för Ambulans2017, andreas.bystrom@ambssk.se

Samtliga aktiva medlemmar i RAS har fornamn.efternamn@ambssk.se som e-post om annat ej angivits.

 

Föreningens säte är i Hörby, men organisationen verkar nationellt. Vi har idag bla. aktiva medlemmar i Stockholm, Göteborg, Skåne, Sörmland, Småland, Värmland och Norrland.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

c/o Magnus Månsson

Västergatan 25

242 31 Hörby

Inbetalningar eller donationer sätts in på bankgiro 469-9518. Medlemskapsinbetalningar måste märkas med namn och personnummer för giltighet.