Aktuellt

Årets magister -Nominering 4

Författare: Jenny Karlsson PajaujisLärosäte: Karolinska Institutet SAMMANFATTNINGBakgrund: Att möta patienter med psykisk ohälsa ingår i ambulanssjuksköterskans profession. Utifrån sin yrkesprofession ska ambulanssjuksköterskan, med sig själv somredskap, utföra god omvårdnad genom att möta dessa patienter utifrån individuella och ibland komplicerade behov.Syfte: Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa.Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Semistrukturerade […]

Årets magister – Nominering 5

Författare: Helena Lundin och Charlotta JoansonLärosäte: Umeå Universitet AbstraktSyfte: Syftet med denna studie var att kartlägga den beredskap som ambulanspersonal har inför allvarliga händelser inom den underjordiska gruvindustrin i Sverige. Bakgrund: Varje år sker ett stort antal incidenter, arbetsplatsolyckor och bränder inom den svenska gruvindustrin. Att omhänderta skadade som befinner sig i en underjordisk gruva innebär en utmaning för […]

Engagera dig i RAS!

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor- RAS behöver din hjälp för att kunna driva sjuksköterskans roll i ambulanssjukvården framåt. Vi söker dig som vill engagera dig lite som stort. Styrelsen i RAS behöver också hjälp. Fyll i formuläret nedan så skickas dina uppgifter direkt till RAS

Sjuksköterskans profession – grunden för din legitimation

Att tillhöra en profession är något unikt men det innebär också ett ansvar. Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet. Att tillhöra en profession är något unikt som endast […]