Årets Magisterarbete inom ambulanssjukvård 2016

Syfte

Syftet med Årets Magisterarbete är att motivera och tacka Sveriges ambulanssjuksköterskor för det fantastiska arbete som läggs ner varje dag, timme, minut på landets lärosäten. Idag skrivs det många fantastiskt bra magister och masterarbeten som aldrig kommer ut i verksamheten. Det är forskning som blir liggandes i en byrålåda, detta vill Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Samverkan112 råda bot på. Genom att belysa sex speciellt utvalda arbeten varje år och sprida dessa inom verksamheterna och bland yrkeskåren, kommer vi tillsammans öka stoltheten och visdomen som vår yrkeskår behöver. Samverka för att öka intresset för prehospital forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och på sikt öka antalet forskande ambulanssjuksköterskor. Högskolorna behöver konkurrens till doktorandplatserna. I ett internationellt perspektiv är det främst medicinsk forskning som tar fram evidens för ambulanssjuksköterskor och andra kliniskt verksamma vårdare. Speciellt anestesiläkarna driver den prehospitala forskningen. Därför måste vårdforskningen stärkas, speciellt den vårdvetenskapliga. Detta är synnerligen angeläget när det blåser hårda vindar och vem som helst kan ersätta specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Stark vårdforskning kommer att stärka ambulanssjuksköterskans profession och autonomi. Genom detta pris vill vi göra ett tungt arbete roligare och få alla att känna en stolthet för den svenska ambulanssjukvården.

Pristagare

Den som jury utser till lämpligast vinnare av ”Årets Magister”. Författarna till ”Årets Magister” skall ha gjort ett arbete som står ut och kommer gynna verksamheten nationellt eller lokalt. Pristagare skall ha betalt in sin medlemsavgift i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor senast i samband med prisutdelning. Pristagare skall vara ambulanssjuksköterska. Pristagaren bjuds in till prisutdelningen 1 månad innan utdelning.

Nominering

Nominering sker genom gallring av databaser och genom att författare, skolor och allmänhet kan skicka bidrag till info@ambssk.se. RAS söker aktivt efter arbeten som håller en bra nivå. Minst 6 arbeten skall nomineras per kalenderår.

  • Nominerade arbeten skall vara examinerade och godkända maximalt 1½ år innan prisutdelning.
  • Nominerade arbeten skall vara examinerade på svenska högskolor eller universitet.
  • Arbetet skall vara på magisternivå eller masternivå.
  • Författarna skall vara leg. sjuksköterska med specialist utbildning inom ambulanssjukvård och medlemmar i RAS

Prisutdelning

Priset delas ut på våren i samband med Ambulans 2015 i Stockholm. Priset består av 10.000kr. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Årets ambulanssjuksköterska delas ut i samarbete med Ferno Norden AB och tidningen Samverkan 112 som i varje nummer presenterar nominerade på ett uppslag.

I samarbete med 

fernox160s112x160

Tidigare vinnare av årets magister

Årets magiseruppsats 2015 gick till Petter Major och Viktor Henriksson

Viktor Henriksson och Petter Major tilldelas härmed priset “Årets Magisteruppsats 2015” för sin uppsats “Patienters upplevelser av vårdmöten när sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hänvisar till annat färdsätt – en kvalitativ studie” med motiveringen: “Författarna har valt ett ämne som är relevant och oerhört viktigt ur ett patient- och samhällsperspektiv. I denna studie behandlas ett relativt outforskat […]